27 Ιαν 2010

Ασφαλή παιχνίδια για παιδιάΠαιχνίδι νοείται οποιοδήποτε προϊόν έχει σχεδιαστεί ή είναι φανερό ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, στη δραστηριότητα του παιχνιδιού, από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Παιχνίδια είναι κούκλες, αρκουδάκια, μπάλες κ.λπ.Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά αποτελούν μια ειδική και ευπαθή ομάδα καταναλωτών, έχει νομοθετήσει ειδικές αρχές, για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνονται σε δύο οδηγίες.Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων(Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.12.2001, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 23/2810/14.12.2004, ΦΕΚ 1885/Β΄/20.12.2004)Οδηγία για την Ασφάλεια των ΠαιχνιδιώνΗ πρώτη οδηγία 88/378/EEC της 3ης Μαΐου 1988, τροποποιήθηκε, με την 93/68/EEC της 22ης Ιουλίου 1993. Οι οδηγίες αυτές ενσωματώθηκαν, στην ελληνική Νομοθεσία, με την Κ.Υ.Α. Β 6342/863 της 24ης Μαρτίου 1989 (ΦΕΚ 223/Β/1989) και την τροποποίηση αυτής, με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 1994 (ΦΕΚ 923/Β/1994).Οι προϋποθέσεις της οδηγίας, για την ασφάλεια των παιχνιδιών, εφαρμόζονται, κατά προτεραιότητα, σε σχέση με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Ο βασικός σκοπός της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι η προστασία της υγείας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των παιδιών, αποτρέποντας, όσο αυτό είναι δυνατόν, την τοποθέτηση, στην αγορά ανασφαλών παιχνιδιών ή παιχνιδιών, που δε συμμορφώνονται, με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης οδηγίας. Η οδηγία θέτει τα κριτήρια ασφάλειας ή τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, με βάση τις οποίες τα παιχνίδια πρέπει να παράγονται και να μπαίνουν, στην αγορά.Εναρμονισμένες προδιαγραφές – πρότυπα ισχύουν, για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα παιχνίδι, το οποίο παράχθηκε, σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, θεωρείται ότι είναι ασφαλές και μπορεί να πωληθεί, στην Ευρωπαϊκή Αγορά.Προϊόντα που δε θεωρούνται παιχνίδια

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά παιχνίδια

Ομοιώματα σε σμίκρυνση, κατασκευασμένα υπό κλίμακα, με λεπτομέρειες, για ενήλικους συλλέκτες

Εξοπλισμοί που προορίζονται, για να χρησιμοποιηθούν, συλλογικά, σε γήπεδα αθλοπαιδιών

Αθλητικοί εξοπλισμοί

Ναυτικοί εξοπλισμοί, για χρήση σε βαθιά ύδατα

Διακοσμητικές κούκλες και κούκλες, με τοπικές ενδυμασίες καθώς και άλλα παρόμοια αντικείμενα, για ενήλικους συλλέκτες

«Επαγγελματικά» παιχνίδια εγκατεστημένα, σε δημόσιους χώρους (μεγάλα καταστήματα, σταθμοί κ.λπ.).

Παιχνίδια - γρίφοι συναρμολόγησης (Puzzles), με περισσότερα από 500 κομμάτια ή χωρίς πρότυπο, που προορίζονται, για τους ειδικούς.

Αεροβόλα όπλα

Πυροτεχνήματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καψούλια

Σφενδόνες και εκτοξευτείς λίθων

Παιχνίδια εξακοντισμού μικρών βελών, επί πίνακα

Ηλεκτρικοί φούρνοι, σίδερα σιδερώματος ή άλλα λειτουργικά προϊόντα, που τροφοδοτούνται, από τάση άνω των 24 Volt

Προϊόντα, που περιλαμβάνουν θερμαντικά στοιχεία προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν, υπό την επίβλεψη ενηλίκου, σε παιδαγωγικά πλαίσια

Οχήματα, με κινητήρα καύσης

Παιχνίδια, με ατμομηχανή

Ποδήλατα σχεδιασμένα, για αθλητικούς σκοπούς ή για μετακινήσεις, στο δημόσιο οδικό δίκτυο

Παιχνίδια video συνδεόμενα, σε καθολική οθόνη, τροφοδοτούμενα, από ονομαστική τάση ανώτερη των 24 Volt

Πιπίλες, για βρέφη

Πιστές απομιμήσεις αληθινών πυροβόλων όπλων

Ψεύτικα κοσμήματα, για παιδιά

Υποχρεώσεις των παραγωγών, προμηθευτών και κρατών-μελώνΟι παραγωγοί, οι έμποροι, οι προμηθευτές, γενικά των παιχνιδιών, με βάση τη νομοθεσία, πρέπει να:

Πληροφορούν τους καταναλωτές, για πιθανούς κινδύνους, ώστε να μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα, για την αποφυγή αυτών των κινδύνων.

Αναγράφουν τα στοιχεία τους, επωνυμία και πλήρη διεύθυνση, στη συσκευασία του παιχνιδιού, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνήσει μαζί τους, σε περίπτωση, που εντοπίσει κάποιο επικίνδυνο παιχνίδι.

Διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες, για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη συμβατότητα του παιχνιδιού, με τις προδιαγραφές ασφάλειας, ώστε να μπορούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, σε περίπτωση προβλήματος.

Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την εποπτεία της διακίνησης ενός παιχνιδιού, που έχουν, ήδη, διαθέσει στην αγορά. Μπορούν να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, να συγκεντρώνουν στοιχεία καταγγελιών, να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, στους διανομείς. Όλα αυτά έχουν, ως στόχο, τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών παιχνιδιών και την αποφυγή πώλησής τους και χρήσης τους από παιδιά.

Πληροφορούν τις αρμόδιες αρχές, για τυχόν επικίνδυνα προϊόντα και για όλες τις ενέργειες, που έχουν, ήδη, κάνει για να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Η συνεργασία, με τις δημόσιες αρχές είναι απαραίτητη, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αποτροπή των κινδύνων, μέσα από συντονισμένες ενέργειες.

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν το σήμα CE, πριν διατεθούν στην αγορά.Το σήμα CE

Συμβολίζει ότι το παιχνίδι πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Σημαίνει Conformite Europeenne δηλαδή Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.Χωρίς το σήμα CE και χωρίς τη συμμόρφωση, με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να διατεθεί, στην αγορά των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες, με βάση τις οποίες, το σήμα CE απονέμεται, σε ένα παιχνίδι, περιγράφονται, στην οδηγία 93/465/EEC. Η εκτίμηση αν ένα παιχνίδι, πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις αυτής της οδηγίας γίνεται:

Είτε από οργανισμούς, που καθορίζονται από τα κράτη-μέλη, με βάση και τα ευρωπαϊκά κριτήρια και κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους αντίστοιχους οργανισμούς κρατών-μελών.

Είτε από τους ίδιους τους βιομηχάνους.Οποιοδήποτε άλλο σήμα τοποθετείται, στο παιχνίδι, δεν πρέπει να προκαλεί σύγχιση στους Καταναλωτές. Η οδηγία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση, που το σήμα CE χρησιμοποιηθεί, με ανακριβείς τρόπους.

Βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείαςΗ νομοθεσία καθορίζει, για το σύνολο των παιδικών παιχνιδιών, τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει αυτά να πληρούν, για να μπορούν να διατίθενται, στην αγορά.Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.

Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.

Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.

Δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.

Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται, απαρέγλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από τον κατασκευαστή του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη ηλικία, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός μικρότερου παιδιού.Πνιγμός – ΤραυματισμόςΠροσέχουμε να μην πλησιάζει το παιδί μας, σε σκάλες, πισίνες, δημόσιους δρόμους κ.λπ., όταν οδηγεί ποδήλατο, αυτοκινητάκι κ.λπ.

Ας έχουμε το νου μας, ότι ένα παιδί πάνω σε ποδήλατο μπορεί να κινηθεί, πολύ γρήγορα. Προσέχουμε γωνίες επίπλων, καλώδια, διακοσμητικά, λάμπες κ.λπ., που μπορεί να βρει, στο δρόμο του και να τραυματιστεί.

Ένα παιδί μπορεί να καταπιεί ένα μπαλόνι. Πολλά παιδιά έχουν πνιγεί με μπαλόνια, για αυτό δε δίνουμε μπαλόνια, στα χέρια των παιδιών. Ειδικά, τα κομματάκια των σπασμένων μπαλονιών είναι πολύ επικίνδυνα.

Αγοράζουμε κουτιά αποθήκευσης, που επιτρέπουν, στο παιδί μας, να αναπνέει, σε περίπτωση, που κλειστεί, μέσα στο κουτί.

Αφαιρούμε όλα τα μικρά κομμάτια, από τα μαλακά παιχνίδια (αρκουδάκια, παπάκια κ.λπ.)ΕγκαύματαΚρατάμε τα παιχνίδια, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες (θερμάστρες, τζάκια, καυστήρες κ.λπ.). Ειδικά, τα υφασμάτινα και μαλακά παιχνίδια μπορεί να αρπάξουν φωτιά και να προκαλέσουν εγκαύματα, στο παιδί μας.Εισπνοή – Κατάποση – Επαφή με το δέρμα, το στόμα ή τα μάτιαΠάντοτε, επιβλέπουμε τα παιδιά μας όταν παίζουν, με παιχνίδια, που κάνουν πειράματα χημείας. Μερικά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται, στα πειράματα, μπορεί να τα μασήσουν ή να τα καταπιούν τα παιδιά μας και να πάθουν δηλητηρίαση. Ή μπορεί η επαφή αυτών των χημικών, με το δέρμα ή τα μάτια, να προκαλέσει βλάβες, στην υγεία των παιδιών μας (ερεθισμός, εγκαύματα κ.λπ.)ΗλεκτροπληξίαΠροσέχουμε να μην παίρνει το παιδί μας ένα παιχνίδι, που λειτουργεί, με μπαταρία, στο κρεβάτι του. Μια υπερθέρμανση ή διαρροή, από τις μπαταρίες μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλες βλάβες, στο παιδί μας.

Μόλυνση – ΔηλητηρίασηΚαλούμε, αμέσως, το γιατρό μας, σε περίπτωση, που το παιδί μας καταπιεί μια μπαταρία. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σοβαρής δηλητηρίασης.

Φροντίζουμε την καθαριότητα και την υγιεινή των παιχνιδιών του.

Αγοράζουμε παιχνίδια, που πλένονται και καθαρίζονται εύκολα.

Μετά από κάθε καθάρισμα, ελέγχουμε, με σχολαστικότητα, το παιχνίδι. Ηλεκτρονικά παιχνίδιαΤα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν, συνήθως, βίαιο περιεχόμενο. Παρ’ ότι η τιμή τους είναι υψηλή και υπάρχει ένδειξη ότι επιτρέπεται η αγορά, μόνο σε ενηλίκους, πολλά παιδιά πείθουν τους γονείς τους, να τους αγοράσουν τέτοια παιχνίδια. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παρατεταμένη ενασχόληση, με τέτοιου είδους παιχνίδια, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και επηρεάζει, με αρνητικό τρόπο, τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία των παιδιών μας. Η πολύωρη χρήση τέτοιων παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει, στα παιδιά, δυσλειτουργίες, όπως απαθές και νωχελικό βλέμμα, νευρικότητα και υπερκινητικότητα. Γι’ αυτό:

Ελέγχουμε το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των παιδιών μας, με τα παιχνίδια αυτά.

Παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, τον τρόπο χρήσης τους, από τα παιδιά, για να διαπιστώσουμε, αν αποκομίζουν κάποιο όφελος ή το αντίθετο.Παιχνίδια, που ιππεύονται:

Διαλέγουμε το παιχνίδι, με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τις ικανότητες του παιδιού μας.

Ελέγχουμε τη σταθερότητα του παιχνιδιού. Το παιχνίδι δεν πρέπει να γέρνει, όταν τοποθετείται κάποιο βάρος, επάνω του.

Προσέχουμε, ιδιαίτερα, τις περπατούρες.Παιχνίδια με μπαταρίες

Τοποθετούμε ΕΜΕΙΣ τις μπαταρίες.

Δε χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους μπαταριών, στο ίδιο παιχνίδι, ταυτόχρονα.

Τοποθετούμε τις μπαταρίες, με τον τρόπο, που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.

Ελέγχουμε ότι το παιδί μας δε μπορεί να ανοίξει το καπάκι, που κλείνει τις μπαταρίες.ΜπαλόνιαΕίναι καλύτερο να τα χρησιμοποιούμε, μόνον, ως διακοσμητικά αντικείμενα και να μην τα δίνουμε, στα χέρια των παιδιών.ΚίνδυνοιΑκόμα και ένα παιχνίδι, που έχει κατασκευαστεί, «απόλυτα σωστά», μπορεί να γίνει επικίνδυνο, στα χέρια ενός παιδιού. Η συμπεριφορά του παιδιού και ο τρόπο που παίζει, μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια του παιχνιδιού, θέτοντας σε κίνδυνο το παιδί μας.Για αυτό:

Πάντοτε, επιβλέπουμε το παιδί μας, όταν παίζει.

Πάντοτε του εξηγούμε το σωστό τρόπο χρήσης ενός παιχνιδιού.

Πετάμε, αμέσως, τις συσκευασίες των παιχνιδιών. Πλαστικές ταινίες, περιτυλίγματος, αφρός, συνδετήρες, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό, σε ένα παιδί.

Ελέγχουμε, κάθε μέρα, τα παιχνίδια των παιδιών μας, για σπασμένα κομμάτια, κομμάτια έτοιμα να ξεκολλήσουν κ.λπ.

Πετάμε, αμέσως, τα χαλασμένα παιχνίδια.Παιχνίδια που περιέχουν μαγνήτεςΑπό τον Απρίλιο του 2008 και για ένα χρόνο, τα παιχνίδια, που περιέχουν μαγνήτες, πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση:«Προειδοποίηση: Αυτό το παιχνίδι περιέχει μαγνήτες. Οι μαγνήτες, που κολλούν μεταξύ τους ή με ένα άλλο μεταλλικό αντικείμενο, μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας ακόμα και θάνατο. Αναζητήστε, επειγόντως, ιατρική βοήθεια, εάν το παιδί σας καταπιεί τους μαγνήτες, ή τους εισπνεύσει».Η προειδοποίηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, εύκολα αναγνωρίσιμη και ορατή, για τον καταναλωτή. Μπορεί να βρίσκεται, είτε στη συσκευασία, είτε στο ίδιο το παιχνίδι.Αυτή η απόφαση λήφθηκε, σε επίπεδο Ευρώπης, έπειτα από τα ατυχήματα, που σημειώθηκαν, σε παιδιά, που είχαν καταπιεί ή εισπνεύσει μαγνήτες. Η Οδηγία 88/378 βρίσκεται, ήδη, εξ αιτίας αυτών των ατυχημάτων, υπό αναθεώρηση και μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρησή της, ισχύει η προειδοποίηση.

Διαφήμιση και αγορά παιχνιδιούΌταν αγοράζουμε ένα παιχνίδι, ας έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω.Η αγορά του παιχνιδιού δε μπορεί να γίνεται, κάτω από τις εντυπώσεις μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Ένα παιχνίδι πρέπει να καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, για τη δημιουργία της προσωπικότητας ενός παιδιού.Πραγματική επίθεση, με διαφημιστικά μηνύματα, γίνεται στα παιδιά, γιατί είναι "Καταναλωτές 3 σε 1":Διαθέτουν χαρτζιλίκι, άρα καταναλώνουν.

Επηρεάζουν τις αποφάσεις της οικογένειας, για τις αγορές.

Είναι οι μελλοντικοί Καταναλωτές.Τα παιδιά, όμως, δεν αποτελούν ένα ώριμο τμήμα της αγοράς. Είναι οι πιο άπειροι, από όλους τους Καταναλωτές, διαθέτουν ελάχιστα, ζητούν περισσότερα. Είναι οι πιο κατάλληλοι, για να επηρεασθούν. Άρα, τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρισθούν, ως ειδική κατηγορία ανθρώπων με δικαιώματα, και όχι ως μικροί ενήλικοι.Γιατί η διαφήμιση είναι επιβλαβής για τα παιδιά:Υποδεικνύει λανθασμένες αξίες: δίνει έμφαση, σε τρόπους ζωής, που βασίζονται, στη στιγμιαία ευχαρίστηση και διαβρώνει την αληθινή αξία της προσπάθειας, της πειθαρχίας, του ενδιαφέροντος και της υπευθυνότητας.

Ενθαρρύνει τον παράλογο τρόπο σκέψης: όταν βλέπουμε, καθημερινά, το παράλογο, απορρίπτουμε την ορθολογική, κριτική σκέψη.

Προτρέπει στην επιπολαιότητα: ενθαρρύνει τις εγωιστικές τάσεις, ενδυναμώνοντας την επιθυμία, για απόκτηση περισσότερων πραγμάτων.

Παρουσιάζει μια εσφαλμένη εικόνα των προσωπικών σχέσεων: Η εκμετάλλευση τόσο του γυναικείου όσο και του αντρικού σώματος, στις διαφημίσεις, συμβάλλει, στην αυξανόμενη αποτυχία των προσωπικών σχέσεων. Δείχνοντας π.χ. ότι η αγάπη εξαρτάται από κάποιο προϊόν (αποσμητικό, σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.) οδηγεί, στην επικίνδυνη απλοποίηση των σύνθετων διαπροσωπικών σχέσεων.Τι μπορούμε να κάνουμε, ως γονείς:

Να εξηγήσουμε, στα παιδιά, τις χρησιμοποιούμενες διαφημιστικές μεθόδους: Να δείξουμε την επίδραση της μουσικής υπόκρουσης, κλείνοντας, τελείως, τον ήχο, στην τηλεόραση. Να δείξουμε πως ο ειδικός φωτισμός και τα κοντινά πλάνα υπερβάλλουν το μέγεθος, και την εμφάνιση του προϊόντος. Γι’ αυτό, μερικά παιχνίδια δεν είναι τόσο λαμπερά ή τόσο μεγάλα όσο τα βλέπουμε, στη διαφήμιση.

Να εξηγήσουμε, την ψυχολογία του μάρκετινγκ και τι επιδιώκει ο διαφημιστής, με το μήνυμά του: Γιατί ένας όμορφος νέος, που οδηγεί σπορ αυτοκίνητο φορά τζην παντελόνι συγκεκριμένης ακριβής μάρκας; Γιατί ένα όμορφο κορίτσι, που φορά μπικίνι, διαφημίζει ένα πανάκριβο αυτοκίνητο;

Να εξηγήσουμε πως πρέπει να αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τη φυσική έλξη, τη διασκέδαση, τη φιλία, και ότι οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τις επιθυμίες αυτές, για να προωθήσουν αγαθά. Να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι επιθυμίες είναι φυσιολογικές, αλλά η εντύπωση, που προσπαθούν να μας δημιουργήσουν οι διαφημιστές, ότι αγοράζοντας κάποιο προϊόν ικανοποιούμε αυτές τις επιθυμίες, είναι, εντελώς, λανθασμένη.

Να δείξουμε στα παιδιά την αληθινή σημασία των λέξεων: Τα παιδιά έχουν την τάση να πιστεύουν ό,τι βλέπουν: Μια μάρκα προϊόντος είναι η "καλύτερη", η "γλυκύτερη", η "ταχύτερη"... Θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν τις πραγματικές διαστάσεις των λέξεων, χωρίς υπερβολές.

Να μην παρασυρόμαστε, από την επιμονή των παιδιών να τους αγοράσουμε αυτό ή εκείνο το προϊόν, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δε θα ωφελήσει, πραγματικά, τις ανάγκες τους.Πηγή: www.dolceta.eu

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε;
Σχολιάστε το!