4 Ιουν 2010

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα δικαιολογητικά εγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων εγγραφής απευθυνθείτε στην υπηρεσία του Δήμου σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ1.Πιστοποιητικό γέννησης (από το Δήμο).

2.Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική & ψυχική υγεία του παιδιού με (δοκιμαστικό φυματίωσης).

3.Εκκαθαριστικό εφορίας ή φορολογική δήλωση (φωτοτυπία).

4.Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα, από τον εργοδότη & των δύο γονέων, με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές και βεβαίωση ενσήμων (ΤΕΒΕ-ΙΚΑ κλπ.). Απαραίτητος ο ασφαλιστικός φορέας για την απόδειξη πραγματικής εργασίας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

5.Υπεύθυνη δήλωση, οικογενειακής & οικονομικής κατάστασης των γονέων του παιδιού (N.1599/86).

6.Απόδειξη ΔΕΗ – ΟΤΕ ή μισθωτήριο συμβόλαιο για την απόδειξη μονίμου κατοικίας στο όνομα των γονέων του νηπίου.

7.Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς).

8.Αλλοδαποί: άδεια νόμιμης παραμονής και των δύο γονέων.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.Αναπηρία γονέων η τέκνου με ποσοστό 67% -Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.

2.Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία παιδιά: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Παιδί ορφανό. Προσκομίζεται Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.

4.Άγαμοι γονείς: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου -Διαζευκτήριο.

6.Και οι δύο γονείς φοιτητές: Προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

7. Γονέας στρατιώτης: Προσκομίζεται βεβαίωση από τον Στρατό.ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1) Προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ.

2) Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων.

3) Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν δεν συνοδεύονται από όλα δικαιολογητικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε;
Σχολιάστε το!