18 Φεβ 2010

Είναι γνωστό ότι περίπου το 1 στα 6 ζευγάρια που βρίσκεται σε προσπάθεια απόκτησης παιδιού διαπιστώνει δυσκολία σύλληψης. Η δυσκολία αυτή μπορεί να σχετίζεται με μια σειρά σωματικών, γενετικών, περιβαλλοντολογικών αλλά και ανεξήγητων παραγόντων. Κάποια από αυτά τα ζευγάρια θα χρειαστεί να καταφύγουν στην διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης προκειμένου να γίνουν γονείς.  

Οι πολλές μέρες αποχής βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος. Λάθος.

Ισχύει το ακριβώς αντίθετο! Οι πολλές μέρες αποχής επιβαρύνουν την ποιότητα του σπέρματος και το ποσοστό των ακίνητων σπερματοζωαρίων στο σπέρμα αυξάνεται.  

Το αλκοόλ επιβαρύνει την αναπαραγωγική υγεία των ανδρών. Σωστό.Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και μια μέση κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει την εικόνα του σπέρματος και να περιορίσει την πιθανότητα σύλληψης.  

Ένας κύκλος εξωσωματικής με κατεψυγμένα έμβρυα έχει χαμηλότερη πρόγνωση σε σχέση με ένα ‘φρέσκο’ κύκλο. Λάθος.Τα κατεψυγμένα έμβρυα από την στιγμή που θα επιβιώσουν κατά την απόψυξη έχουν αντίστοιχη πιθανότητα εμφύτευσης όπως και τα φρέσκα. Όσο για την πιθανότητα επιβίωσης κατά την απόψυξη αυτή έχει σημαντικά βελτιωθεί με τα νέα πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης και στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνά το 90%!  

Κατάψυξη ωαρίων δεν γίνεται. Λάθος.Τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον χώρο της κρυοβιολογίας επιτρέπουν πια την συντήρηση ωαρίων με εξαιρετικά αποτελέσματα.  

Οι γυναίκες που δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν εγκυμοσύνη μέχρι τα 40 θα το επιτύχουν με την εξωσωματική. Λάθος.Η αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται η ηλικία της γυναίκας. Με την πάροδο των χρόνων η ποιότητα των ωαρίων επιβαρύνεται με τρόπο που δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει η εξωσωματική γονιμοποίηση.  

Ένας αζωοσπερμικός άνδρας δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά. Λάθος.Η αζωοσπερμία πια αντιμετωπίζεται με επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις. Η μέθοδος της πολλαπλής βιοψίας (microTESE) σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μικροσκοπική παρατήρηση συμβάλλει αποτελεσματικά στον εντοπισμό ώριμων σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια αυτά στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για την γονιμοποίηση των ωαρίων της συζύγου με πολύ καλά αποτελέσματα.  

Στην περίπτωση απουσίας ώριμων σπερματοζωαρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σπερματίδες. Λάθος.Οι σπερματίδες είναι αρχικές μορφές μη διαφοροποιημένων σπερματοζωαρίων με πολύ χαμηλή δυνατότητα γονιμοποίησης, και ακόμη χαμηλότερη δυνατότητα επίτευξης εγκυμοσύνης . Επιπλέον, υπάρχουν ακόμα αρκετά αδιευκρίνιστα θέματα ως προς την ασφάλεια της μεθόδου γεγονός που δεν επιτρέπει προς το παρόν την εφαρμογή της μεθόδου.  

Ο αριθμός ωαρίων κατά την λήψη δεν προσδιορίζει απαραίτητα και την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Σωστό.Η επίτευξη εγκυμοσύνης είναι ένας συνδυασμός καλής προετοιμασίας και μελέτης. Η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από την ποιότητα των εμβρύων που τελικά θα έχει στην διάθεσή του ένα ζευγάρι και λιγότερο από την ποσότητα των εμβρύων που θα προκύψουν.  

Όπως στις γυναίκες έτσι και στους άνδρες η γονιμότητα περιορίζεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Σωστό.Μελέτες έχουν δείξει πως η γονιμότητα ενός άνδρα ελαττώνεται καθώς αυτός μεγαλώνει. Ο ρυθμός μείωσης εξαρτάται από το επίπεδο της γονιμότητας με το οποίο ξεκίνησε την αναπαραγωγική του ζωή από την γενετική του προδιάθεση καθώς και από τον τρόπο ζωής του.  

Το κάπνισμα επηρεάζει σημαντικά τόσο την ανδρική όσο και την γυναικεία γονιμότητα. Σωστό.Το κάπνισμα είναι ένας σοβαρός περιοριστικός παράγοντας για την πρόγνωση ενός ζευγαριού, επηρεάζει τόσο την ποιότητα του σπέρματος και των ωαρίων όσο και την καλή λειτουργία της μήτρας. Η καλή διατροφή σε συνδυασμό με ήπια άθληση μπορεί να ευνοήσει την πρόγνωση ενός ζευγαριού. Σωστό.Όλο και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν πώς ο τρόπος ζωής ενός ζευγαριού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Ζευγάρια που μπαίνουν σε διαδικασία εξωσωματικής και έχουν ένα επιβαρυμένο τρόπο ζωής έχουν χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας ενώ μπορούν να βελτιώσουν την πρόγνωσή τους αν έστω και ένα με δύο μήνες πριν την προσπάθεια βελτιώσουν τα δεδομένα τους!  

Η επιτυχία μιας προσπάθειας εξωσωματικής επηρεάζεται μόνο από την ποιότητα των ωαρίων. Λάθος .Ολοένα και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σημαντική πατρική επίδραση στην ποιότητα των εμβρύων ήδη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους! Το γεγονός αυτό αναιρεί την μέχρι πρόσφατα θεωρία ότι με την μικρογονιμοποίηση ξεπερνιούνται όλα τα προβλήματα ανδρικής υπογονιμότητας. Φαίνεται δηλαδή ότι το σπέρμα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία των εμβρύων γεγονός που επιβάλλει την πολύ προσεκτική αξιολόγησή του πριν το ζευγάρι μπει στην διαδικασία της εξωσωματικής.Από την Χατζηπαρασίδου Αλεξία Κλινικός Εμβρυολόγος BSc, MSc Διευθύντρια μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής EmbryolabΠΗΓΗ www.inews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε;
Σχολιάστε το!